2014-09-15
Nu börjar en stor undersökning av värmlänningarnas resvanor. Under den här veckan och nästa kommer undersökningen hem i brevlådan till 20 000 personer i Värmland. Resultatet kommer ligga till grund för den framtida planeringen av gångbanor, cykelvägar, vägar och järnvägar.
2014-09-02
Söktrycket på Region Värmlands folkhögskolor ökar. Inför höstterminen som nu drar igång runt om i länet, har söktrycket ökat med nästan 20 procent sedan förra hösten på de allmänna kurserna.
2014-08-13
Den 3-4 september har du som projektledare återigen möjlighet att diskutera förutsättningar för nya EU-projekt med Tillväxtverket, Svenska ESF-rådet och Region Värmland.
2014-08-11
Region Värmland har under drygt en veckas tid haft stora problem med sin telefoni. Nu ska problemen vara lösta och det ska gå att nå både växeln och medarbetarna på deras direktnummer.
2014-06-18
Idag presenterar Region Värmland, tillsammans med Länsstyrelsen, fickfaktaboken På tal om kvinnor och män 2014. Fickfaktaboken beskriver den regionala jämställdhetsstatistiken för Värmland. Statistiken visar att det finns mycket kvar att göra för att uppnå ett jämställt län.
2014-06-17
När Värmlandsstrategin antogs klubbades också 33 mätbara mål för Värmland att nå till år 2020. Men för att veta hur långt det är till målen krävs att vi i Värmland vet var vi står idag. Därför har Region Värmland gjort en nulägesrapport för alla målen.
2014-06-11
Idag delades EMAX-stipendier ut till två av Värmlands främsta unga entreprenörer.