2014-04-14
Vanans makt är stor. Vi gör som vi brukar och reflekterar sällan över våra exakta ordval och uttryck. För att motverka att vi omedvetet förstärker och vidmakthåller myter och stereotypa föreställningar har Region Värmland tagit fram Schyst! – en handbok med tips och exempel som hjälper dig kommunicera mer jämlikt.
2014-04-11
Skolverkets blogg Kolla källan har lyft fram Värmlandsarkivs webbplats I tid och rum som ett gott exempel på arbetsmaterial för skolor i hela Sverige.
2014-04-10
Aldrig tidigare har uppslutningen kring en regional utvecklingsstrategi i Värmland varit så stor som när Värmlandsstrategin togs fram. Men ord är en sak och handling en annan. Konferensen ”Värmlandsstrategin – från ord till handling” drog fullt hus på torsdagen.
2014-04-10
Ett gott samarbete mellan kommunerna i Värmland och landstinget har lett till förbättrad läkemedelsanvändning för äldre i hela länet.
2014-04-11
Skolverkets blogg Kolla källan har lyft fram Värmlandsarkivs webbplats I tid och rum som ett gott exempel på arbetsmaterial för skolor i hela Sverige.
Värmlandsarkiv
2014-04-07
Flera utbildningar på folkhögskolorna är yrkesinriktade och leder till jobb. I veckan presenterades en undersökning från Fritidsledarskolorna som visar att 87 procent av de som tagit examen som fritidsledare 2013 har fått anställning.
Kristinehamns folkhögskola KPS
2014-04-01
6 450 000 kronor av de 180 miljoner kronor som Kulturrådet har fördelat till 369 skolhuvudmän i hela landet går till Värmland.
Kultur i skolan