2014-12-19
Nu är det klart hur Region Värmlands politiska ledning ska se ut fram till år 2018. I regionstyrelsen får socialdemokraterna och vänsterpartiet 8 av 13 mandat. Förste vice ordförande i regionstyrelsen blir Åsa Johansson (S), till vänster i bild. Tomas Riste (S) blir ordförande och till andre vice ordförande valdes Stina Höök (M), till höger på bilden.
2014-12-19
De tre EU-program som är viktigast för Värmland är nu klara. Region Värmland har varit mycket aktivt när de togs fram och har kunnat påverka utformningen av dem. För Värmland handlar det om stora pengar som kan stödja utvecklingen i länet.
2014-12-16
Region Värmland har stora problem idag med ut- och in-telefonin.
2014-12-10
Projektet Olika Avtryck får ytterligare medel från Arvsfonden och kan fortsätta under 2015. Projektet ägs Ingesunds folkhögskola, som drivs av Region Värmland.
2014-12-01
Den 25 november arrangerade Region Värmland och medarrangörer Kulturforum – en konferens om tillgänglighet, hälsa och hinder, som präglades av att ge en ny syn på samhället och dess begränsningar. Föreläsarna kom från olika kulturella världar, där både forskare, arrangörer och utövare fanns representerade. Över 200 deltagare från både organisationer, föreningar och politiken deltog i konferensen.
2014-11-21
I torsdags arrangerade Region Värmland avslutningskonferens för programmet Främja kvinnors företagande. Dagen gav många goda exempel på hur samarbeten mellan företagare kan utveckla affärsmodeller, leda till nyanställningar, skapa nya företag och stärka näringslivet i Värmland.
2014-11-19
Hagaborgsskolan fick idag Grundstenen, priset för hållbart byggande i Värmland. Karlstads kommun har med Hagaborgsskolan arbetat aktivt för att skapa en mycket god innemiljö och komfort för skolbarnen i en miljöbyggnad.